Søk
  • Nathalie Syvertsen

Prosjektbolig - noe for meg?

Hva er forskjellen mellom prosjektbolig og AET-bolig? Hva er fordelene og ulempene med prosjektbolig framfor en normal byggeprosess? Blir mine hensyn og behov tatt i betraktning under oppføring av en prosjektbolig? Må jeg eie tomt? Dette er kanskje noen av spørsmålene du sitter med når du skal vurdere kjøpe av en prosjektbolig. Gjennom dette innlegget vil vi gå igjennom det viktigste du trenger å vite om prosjektbolig.Hva er forskjellen mellom EAT-boliger og prosjektboliger? Om du noen gang har bladd deg gjennom en huskatalog, eller letet på nett etter informasjon om prosjektbolig har du mest sannsynlig kommet over ordet EAT-bolig også. EAT-bolig står for enebolig på en annen manns tomt. Med andre ord dreier dette seg om boligutvikling for privatkunder som har en tomt fra før, men som ønsker at et boligprodusent bygger huset. Fordelen er at man vil kunne få drømmehuset på egen tomt nesten uten å løfte en finger. Det eneste man trenger å gjøre er å velge drømmeboligen ut ifra det store utvalget til boligprodusenten. Man har derfra en større mulighet til å påvirke valg, utseende, utforming av rom og materialvalg enn ved prosjektbolig, siden du er med fra starten av og før utbyggingen starter.Ved å velge en EAT-bolig på tomten din, vil du ha støtte fra fagkyndige fra start, som tar stilling til dine ønsker, forholdet rundt tomten, bebyggelse i området og bestemmelsene, m.m. Etter at dette er kartlagt, vil man begynne tegneprosessen og plassering av boligen i henhold til terrenget på tomten din. Boligprodusenten hjelper deg med tegninger til byggemeldingen slik at man kan søke byggetillatelse hos kommunen.


Når en prosjektbolig bygges er det en boligprodusent som sitter i førersetet. De utvikler et stort tomteområde og setter gjerne opp mange hus, ofte med en kombinasjon av eneboliger, boliger i rekke og leiligheter som selges i etterkant. Kundens mulighet for å påvirke utforming og materialvalg er derfor som regel noe mindre for en prosjektbolig enn med en EAT-bolig. Men om prosjektboligen kjøpes før ferdigstillelse, er som regel mulighetene for noen endringer om ønskelig fra kjøper, til stede.Prosjektbolig passer godt for kjøpere som er ute etter en ny bolig, men som ikke ønsker å forholde seg til endringer og tilvalg. En annen fordel med å kjøpe prosjektbolig er at man slipper å tenke på vanskelige valg knyttet til tomten som hvilken type bolig som passer til tomten og plassering av boligen på tomten. Utbygger håndterer disse spørsmålene samt helheten av utbyggerfeltet, for øvrig. Boligprodusenten sørger også for å tenke på helheten i området. Man kan forvente at alt av veier, vann og kloakk, lekeplasser og servicetilbud blir planlagt meget godt av utbygger og man kommer på en måte til "dekket bord" når man kjøper en slik prosjektbolig. En annen fordel ved å kjøpe bolig i et utviklerprosjekt er at ettersom det er flere tomter å dele kostnadene på, kan kostnadene pr. tomt bli langt lavere. Det samme gjelder vedlikehold og renovasjonskostnader i fremtiden.Økonomisk fordeler med å kjøpe prosjektbolig

Som vi har vært litt inne på, er det en del fordeler ved kjøp av en ny prosjektert bolig. Mange av fordelen er relatert til økonomi og disse skal vi gå igjennom her. Viste du for eksempel at ved kjøp av ny prosjektbolig betaler du kun 2,5% i dokumentavgift av tomten og ikke hele summen som man må gjøre ved kjøp av en brukt bolig?


En annen fordel er at det ikke kreves noen forhåndsbetaling ved kjøp av prosjektbolig. Oppgjøret for hele summen betales i sin helhet ved overtakelse. Man har derfor god tid på å evn. selge sin nåværende bolig og man slipper å ta opp unødvendige lån. Man vil derfor ha samme boutgifter under hele byggeperioden.

Når prosjektboliger blir bygget blir de oppført bedre enn dagens byggekrav. Dette i seg selv vil bety at man trenger mindre energi for å varme opp boligen og gir deg en rimeligere oppvarmingskostnad.

Når man overtar en prosjektbolig er huset å anse som nøkkelferdig. Prosjektboligen er oppført moderne, med god utforming og utnyttelse av arealet. Man trenger ikke å tenke på oppussing eller forbedringer som normalt ved kjøp av en brukt bolig. I tillegg vil alle produkter som følger med boligen ha 5 års reklamasjon, som igjen vil begrense uforutsette kostnader som normalt dukker opp i utide.

Trygghet ved overtakelse av prosjektbolig

Når byggeprosessen er over og tiden er inne for overtakelse, vil utbygger gå grundig igjennom boligen for å sikre at boligen er slik som avtalt. Deretter vil boligprodusenten komme tilbake etter et år og gjennomføre en kontroll for en ekstra sikring av boligen. I tillegg har man som nevnt 5 års reklamasjonsrett. Det skal være en trygg prosess å kjøpe prosjektert bolig, man har til og med en lovfestet garanti. Alle nye boliger har lovfestet garantistillelse for oppfyllelse av kontrakt med 5% av kjøpesummen i 5 år fra overtakelsesdato.Ved å kjøpe en prosjektbolig kommer du altså i langt større grad til et dekket bord. Boligprodusenten har ganske enkelt gjort mye av jobben du selv hadde måttet gjøre om du skulle bygge et hus på din egen tomt. Blant annet hvilket hus passer til tomten, valg knyttet til utnyttelsesgrad, prosjektering osv. Ofte kan det også gi ferdighus til en noe lavere pris enn om du for eksempel bygger selv. Prosjektboliger kan dog bety færre valgmulighetene for kunden. Kjøper du etter ferdigstilling får du ikke gjort verken endringer eller tilvalg, men da har du fått deg et nøkkelferdig hus uten særlig stor innsats. Men er du tidligere ute er større muligheter for endringer eller tilvalg, selv om de ytre rammene er satt.


Hva som passer best for deg er det bare du som vet. Men det kan være greit å vite at det er mulig å få en helt ny bolig uten å måtte gå gjennom en lang prosess med prosjektering, søknader, tilvalg og endringer. Prosjektbolig bør absolutt vurderes om man drømmer om en ny drømmebolig.


Om du er nysgjerrig på om det finnes prosjektertbolig i nærheten av deg, bør du kontakte oss i www.drommebolig.no Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov og finne boligprodusenten som leverer prosjektbolig til nettopp dine ønsker. Vi har avtaler med leverandører av prosjektbolig over hele landet til svært gode priser. Tjenesten er selvsagt gratis og uforpliktende. Ta kontakt i dag - så hjelper vi deg videre!


#prosjektbolig #ferdighus #AETbolig #prosjektertbolig

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle