Vil du vite mer om elementhus? Eller ønsker du å få pris på ditt husprosjekt?

Elementhus

Våre leverandører leverer både yttervegger, lyd- og bærevegger, gulv og tak ferdig fra fabrikk.

 

Elementene produseres i mange ulike varianter og kan tilpasses etter de fleste behov og passer stort sett alle typer bygg.

Elementene produseres under tørre og kontrollerte forhold og leveres med høy ferdiggrad. Prosessen  gjør at bygget raskt blir tett, og innvendige arbeider kan starte opp raskere enn ved oppsetting i en normal byggeprosess.

Produktene blir i tillegg dokumentert slik at dette enkelt kan føres inn i totale FDV-dokumentasjonen. 

Normalt leveres elementene med overflatebehandlet ytterkledning fra fabrikk, vinduer innsatt med belistning og vannbrett, vindsperre og utlekting, isolasjon og transportplast.

Det er mange fordeler med å velge elementbygg. I tillegg til den sparte totale byggetiden og antall håndverkstimer på byggeplassen, vil det være enkelt med fastpris som også gir sikkerhet for egne kalkyler. 

Fra elementene rulles ut fra fabrikk tar det ca. en arbeidsuke før bygget er montert tett på byggeplass.

Pre-cut

Et annet alternativ våre leverandører tilbyr er pre-cut. Her blir materialer kappet og gjort klart for montering på byggeplass. Alt av kapp blir merket etter tegninger slik at det enkelt kan monteres på byggeplassen.

Det blir altså levert et komplett byggesett med bjelkelag, bindingsverk, takverk m.m. ferdig kappet og merket. Nødvendig monterings- og detaljtegninger - samt material liste med henvisninger om hvor materialene skal benyttes følger byggesettet. 

Ferdigkappet byggesett gir en avkastning og lagring på byggeplass som optimaliserer fremdriften av byggearbeidene. I tillegg kommer sparte kostnader på materialforbruk, samt en ryddig byggeplass uten kapp og svinn.

Andre ønsker

Våre leverandører innen elementbygg kan raskt omstille seg for å produsere produkter etter kundens ønsker.

 

Alt fra hus og garasjer til støyskjermer og leskur slik at at man vil få et helhetlig drømmehjem.